Първо тримесечие 2012г.

МСС, Приложение към ФО, Обянителни бележки, Доклад,  Допълнителна информация

Второ тримесечие 2012г.

МСС, Приложение към ФО, Обяснителни бележки, Доклад, Допълнителна информация

Трето тримесечие 2012г.

МСС, Приложение към ФО, Обяснителни бележки, Доклад, Допълнителна информация

Четвърто тримесечие 2012г.

МСС, Приложение към ФО, Обяснителни бележки, Доклад, Допълнителна информация

Годишен финансов отчет към 31.12.2012г.

МСС, Приложение към ФО, Доклад, Допърнителна информация, Одиторски доклад