Първо тримесечие 2009г.

МСС, Приложение към ФО, Обяснителни бележки, Доклад, Допълнителна информация

Второ тримесечие 2009г.

МСС, Приложение към ФО, Обяснителни бележки, Доклад, Допълнителна информация

Трето тримесечие 2009г.

МСС, Плиложение към ФО, Обяснителни бележки, Доклад, Допълнителна информация

Четвърто тримесечие 2009г.

МСС, Приложение към ФО, Обяснителни бележки, Доклад, Допълнителна информация

Годишен финансов отчет към 31.12.2009г.

МСС, Приложение към ФО, Доклад, Допълнителна информация , Одиторски доклад