1.Доклад СД, приложение, Декларация корпоративно управление;

2.ГФО приложение, Доклад на експерт-счетоводителя, Декларация;

3.Доклад политика на възнаграждение;

4.Отчет на одитния комитет;

5.Отчет на ДВИ.

6. в поканата

7. в поканата;

8. в поканата;

9. в поканата;

10. в поканата.