Първо тримесечие

 МСС, Приложение ГФО, Доклад, Допълнителна информацияВътрешна информация по чл.7 от рег.596

Второ тримесечие

 МСС, Приложение ГФО, Доклад, Допълнителна информацияВътрешна информация по чл.7 от рег.596

Трето тримесечие

 МСС, Приложение ГФО, Доклад, Допълнителна информация,  Вътрешна информация по чл.7 от рег.596

Четвърто тримесечие

 МСС, Приложение ГФО, Доклад, Допълнителна информация,  Вътрешна информация по чл.7 от рег.596

Годишен финансов отчет към 31.12.2019