Първо тримесечие

 МСС, Приложение ГФО, Доклад, Допълнителна информация, Вътрешна информация по чл.7 от рег 596

Второ тримесечие

  МСС, Приложение ГФО, Доклад, Допълнителна информация, Вътрешна информация по чл.7 от рег 596

Трето тримесечие

  МСС, Приложение ГФО, Доклад, Допълнителна информация, Вътрешна информация по чл.7 от рег 596

Четвърто тримесечие

  МСС, Приложение ГФО, Доклад, Допълнителна информация, Вътрешна информация по чл.7 от рег 596

 

Годишен финансов отчет към 31.12. 2018г.

  МСС, Приложение ГФО, Доклад, Допълнителна информация, Вътрешна информация по чл.7 от рег 596одитен доклад, доклад политика на възнагражденията на СД,