Относно ОСА насрочено за 13-06-2017 от 15:00часа  :   Публикуваме допълнителен файл във връзка с изправяне на техническа грешка в личните декларации по чл.107, ал.5 от ЗНФО на предложените за членове на одитния комитет,чийто избор е включен в Дневния ред на ОСА на 13.06.2017г. от 15.00 часа : 1.Прекратяване мандата на Одитния Комитет. Проект за решение – ОС на акционерите прекратява предсрочно мандата на одитния комитет. 2.Избор на одитен комитет съгласно чл.107 от ЗНФО. Предлага за членове на ОК: Пенка Ангелова и Гергана Стефанова. Проект за решение – ОС на акционерите избира нов одитен комитет. 3.Приемане на статут на одитния комитет. Предложение за решение: ОСА приема предложения от СД статут на одитния комитет.

В прикачения фаил са коригираните Декларации