Покана за извънредно ОСА от 15:00часа на 13-06-2017г.