28-06-2017

На 28-06-2017г от 11:00 часа в залата на дружеството се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите.

На 28-06-2017г. от 15:00 часа се проведе извънаредно събрание на акционерите.

Протоколите от двете събрания са публикувани в раздела за инвеститорите!

 

14-062017

УВЕДОМЛЕНИЕ14-06-2017   

На  13.06.2017г в 11:00 часа в гр.Стара Загора в административната сграда на Дружеството беше насрочено Общо събрание на акционерите с час за начало на регистрацията 10:00ч. и начало на заседанието 11:00ч. В обявения за начало на ОС час 11:00ч. за участие в ОСА нямаше регистрирани необходимия брой акции от капитала на дружеството за провеждане на ОСА. Съгласно устава на Дружеството и ТЗ събранието не може да бъде проведено.  Датата, часа и мястото на новото заседание на ОСА са посочени предварително в обявената  в ТР покана.    

 На 13.06.2017г в 15:00часа в гр.Стара Загора в административната сграда на Дружеството беше насрочено Извънредно Общо събрание на акционерите с час за начало на регистрацията 14:00ч. и начало на заседанието 15:00ч. В обявения за начало на ОС час 15:00ч. за участие в ИОСА нямаше регистрирани необходимия брой акции от капитала на дружеството за провеждане на ОСА. Съгласно устава на Дружеството и ТЗ събранието не може да бъде проведено.  Датата, часа и мястото на новото заседание на ИОСА са посочени предварително в обявената  в ТР покана.                                                    Директор: Л.Димитрова                                                                  

 

07-06-2017

Относно ОСА насрочено за 13-06-2017 от 15:00часа  :   Публикуваме допълнителен файл във връзка с изправяне на техническа грешка в личните декларации по чл.107, ал.5 от ЗНФО на предложените за членове на одитния комитет,чийто избор е включен в Дневния ред на ОСА на 13.06.2017г. от 15.00 часа : 1.Прекратяване мандата на Одитния Комитет. Проект за решение – ОС на акционерите прекратява предсрочно мандата на одитния комитет. 2.Избор на одитен комитет съгласно чл.107 от ЗНФО. Предлага за членове на ОК: Пенка Ангелова и Гергана Стефанова. Проект за решение – ОС на акционерите избира нов одитен комитет. 3.Приемане на статут на одитния комитет. Предложение за решение: ОСА приема предложения от СД статут на одитния комитет.

В прикачения фаил са коригираните Декларации

 

10-05-2017

Покана за извънредно ОСА от 15:00часа на 13-06-2017г.
 

03-05-2017

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ от 11:00часа на  13-06-2017

 
Още статии...

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Следваща > Край >>

Страница 2 от 9

Посетители
В момента има 6 посетителя в сайта
Търсене