На 27.04.2009 Агенцията по вписване вписа поканата за ОСА за 23.06.2009г.