12-06-2012

Днес 12.06.2012год. съгласно  чл.223 от ТЗ, чл.115 от ЗППЦК,  протокол № 4/20.04.2012г. от заседание на Съвета на директорите и в съответствие с обявената покана в Търговския регистър на Агенцията по вписване на 07.05.2012г. в гр. Стара Загора, кв.”Индустриален” в  залата на Дружеството се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на “Тракийски памук”АД. В раздела "за инвеститорите" е публикуван протокола от Общото събрание на акционерите.

 
 

08-05-2012

Съветът  на  директорите на “Тракийски памук”АД, Стара Загора, на основание на чл.223 ТЗ свиква  редовно годишно  Общо събрание на акционерите на 12.06.2012г. в 11.00 часа в административната сграда на дружеството в гр.Стара Загора, кв.Индустриален №100.

Поканата за събранието е вписана в Агенциата по вписванията и е публикувана заедно с материалите в раздел "За инвеститорите", както и на  www.x3news.bg 

 

22-03-2012

Годишния финансов отчет за годината приключваща на 31.12.2011 и одиторския доклад са публикувани в раздел финансови отчети.
 

20-01-2012

Финансовия отчет към 31.12.2011г. е публикуван в раздел финансови отчети.

 

14-10-2011

Финансовия отчет към 30.09.2011г. е публикуван в раздел финансови отчети.

 
Още статии...

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Следваща > Край >>

Страница 7 от 9

Посетители
В момента има 13 посетителя в сайта
Търсене